ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

21/12/12

Cochos

Comentario de Adrián Villar García 


Cochos
Vidal Bolaño
Sotelo Blanco


É un libro difícil de entender, pero cando chegas máis ou menos á metade si que se entende. Non me gustou que o autor lle introducise anacos en alemán, sen nin sequera estar traducidos.
Só polo título agardas algo mellor do que realmente topas. Custa moito lelo a pesar de que ten poucas páxinas porque hai que ir tentando comprender non só o que les senón tamén o que quere dicir.

Sen comentarios