ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

03/12/08

Mércores de cinza

Comentario de Susana Cumbraos


Mércores de cinza
Miguel Anxo Murado
Galaxia


Mércores de cinza non é unha historia, senón un conxunto de historias totalmente distintas e á vez parecidas entre si. Cada historia exponnos o punto de vista diferente de varias persoas en lugares do mundo distintos, pero sempre cun punto en común: a angustia da existencia humana.
Non podería resumilo pero si dicir que cada leve historia narrada presenta un conxunto de emocións xurdidas no máis profundo de cada ser humano de tal xeito que nunha poucas páxinas dámonos mergullado na vida destas persoas dun xeito que en moitos outros libros non se consegue en moitas.
Non todas as historias me gustaron igual, posto que son moi diferentes pero en todas agroman as penurias ás que a xente pode chegar a estar sometida.
Está moi ben: un pasiño máis no camiño da boa literatura.

Sen comentarios