ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

13/10/08

Ler en 1º de Bacharelato

Este curso sigo con parte do meu alumnado lector de 4º de ESO. Hai un ano comentaba as miñas expectativas sobre eles e a lista de libros que lles propuxen. Os resultados tédelos aquí. Hogano, xa nun Bacharelato que nada ten que ver co ensino obrigatorio, sigo crendo que a lectura é parte fundamental da súa formación, e seguirei ofrecendo libros para subir a nota. Por suposto, sempre a partir do aprobado e cun máximo de dúas lecturas optativas por avaliación.


Aquí tedes a lista:
 1. Alcalá, Xavier: A nosa cinza. Galaxia
 2. Amis, Martin: A casa dos encontros. Galaxia
 3. Auster, Paul: Mr. Vértigo. Sotelo Blanco
 4. Balzac, Honoré de: O tío Goriot. Galaxia
 5. Berger, Jhon: Porca terra. Rinoceronte
 6. Blanco Amor, Eduardo: A esmorga. Galaxia
 7. Bradbury, Ray: Crónicas marcianas. Xerais
 8. Calveiro, Marcos: Festina lente. Xerais
 9. Cunqueiro, Álvaro: Merlín e familia. Galaxia
 10. Diéguez, Lois: O canto do Muecín. A Nosa Terra
 11. Dorfman, Ariel e Joaquín: A cidade en chamas. Xerais
 12. Dostoievski, Fiodor: Crime e castigo. Galaxia
 13. Ferrín, Méndez: O crepúsculo e as formigas. Xerais
 14. Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Galaxia
 15. Frank, Ana: Diario. Kalandraka
 16. Hesse, Herman: Baixo as rodas / / Siddartha. Galaxia
 17. Huxley, Aldous: Un feliz mundo novo. Xerais
 18. Kafka: A metamorfose / O proceso. Sotelo Blanco
 19. Malvar, Aníbal C.: Unha noite con Carla. Xerais.
 20. Miranda, Xosé: Morning Star. Xerais.
 21. Moure, Teresa: Herba moura. Xerais
 22. Murado, Miguel Anxo: Fin de século en Palestina. Galaxia
 23. Navaza, Gonzalo: Erros e Tánatos. Xerais.
 24. Neira Vilas, Xosé: Querido Tomás. Ediciós do Castro
 25. Otero Pedrayo: O Fidalgo e outros relatos. Galaxia
 26. Pavese, Cesare: Oficio de vivir. Galaxia
 27. Piñón, Nélida: A casa da paixón. Galaxia
 28. Pratt, Hugo: Corto Maltés. Balada do mar salgado. Galaxia
 29. Pullman, Philip: A aurora boreal. Faktoría K
 30. Queizán, Mª Xosé: A Orella no buraco. Galaxia
 31. Rei Núñez, Luís: O señor Lugrís e a negra sombra. Xerais
 32. Reimóndez, María: O club da calceta. Xerais
 33. Risco, Vicente: O porco de pé. Galaxia
 34. Rivas, Manuel: Que me queres, Amor?. Galaxia
 35. Riveiro Coello: As rulas de Bakunin. Galaxia
 36. Salinger: O vixía no centeo. Xerais
 37. Shakespeare, William: Otelo. Macbeth. Galaxia
 38. Smith, Zadie: Da beleza. Galaxia
 39. Stein, Gertrude: Tres vidas. Galaxia
 40. Stoker, Bram: Drácula. Xerais
 41. Sumai, Anxos: Anxos de garda. A Nosa Terra.
 42. Süskind, Patrick: O perfume. Sotelo Blanco
 43. Tabucchi, Antonio: Tristano morre / Afirma Pereira. Galaxia
 44. Tolkien: O señor dos aneis. Xerais
 45. Valenzuela, Ramón de: Non agardei por ninguén. Xerais
 46. Villar, Domingo: Ollos de auga. Galaxia
 47. Woolf, Virginia: As ondas. Galaxia

Sen comentarios