ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

29/05/16

Don Hamlet

Comentario de Xosé Manuel FernándezDon Hamlet
Álvaro Cunqueiro
Galaxia
 
 
"Don Hamlet" a obra escrita por Álvaro Cunqueiro consiste nunha composición teatral na que o autor busca atopar unha resposta as numerosas preguntas que se lle ocorren, e que soen afectar a vida humana.
Antes de que comece a "historia", Cunqueiro fainos unha descripción moi detallada de Elsinor, o castillo do reino de Dinamarca. A historia ábresenos co protagonista Hamlet, que non sabe nin quen é el nin a súa familia. No relato temos a presencia de Poloño, que nos describe un pouco como era o reino en Dinamarca e as persoas que o gobernaban. Durante a historia plantéxasenos continuamente o mesmo problema, Hamlet segue a ser un decoñecido para si mesmo. Podemos atopar numerosas intervencións dun coro que sempre se nos dirixe a nós falándonos do lugar, pero sobre todo cara Hamlet, que por amor e por tentar descubrir a súa verdadeira identidade acabou realizando actos pouco axeitados. O desarrollo do libro fainos pensar a todos en como será o final, o que era evidente, eu penso que foi un punto en contra, pero eso depende do gusto de cada un, xa que eu prefiero ter un final máis inesperado e sorprendente.
Moita xente que leu esta obra, incluíndome a min, sempre se facía a mesma pregunta: "A historia é real?" , creo que Cunqueiro fixo moi ben en xogar con esta cuestión, xa que desta forma fai pensar ao lector durante case toda a obra e que este se enganche máis a ela.
A verdade é que esta composición gustoume moito. Pareceume moi sinxela e rápida de ler. Non é a primeira vez que leo unha obra de teatro de Álvaro Cunqueiro, pero sen dúbida esta enganchoume. Ademais de que se tratan numerosos temas, dos que podemos destacar o amor, a vinganza, a ira ou incluso o medo. Se lle tivese que poñer un pero a esta obra sería o final, xa que eu non son dos que me gustan os finais tráxicos, a pesares diso recomendo esta peza xa que é moi sinxela de ler e ten unha historia, que ao meu parecer, é moi interesante.
 

Sen comentarios