ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

21/06/16

Morning Star


Comentario de Daniel Gavieiro Suco


Morning Star
Xosé Miranda
Xerais
O principio deste libro resultoume un pouco aburrido pero a medida que vas lendo o libro este convértese nunha historia repleta de accións, crimes, sangue, amor e odio, coitelos, persecucións, paixóns e esperanzas.
O protagonista é un rapaz como calquera de nós, pero debido á época na que vive tense que defender dunhas certas circunstancias que lle cambian a vida por completo e ten que traballar xunto cos seus pais porque nos sabía ler. Unha desas certas circunstancias foi a morte da súa nai, que debido a ela foi cometendo algunhas accións que o foron levando cara o fracaso e en ocasións a situacións arriscadas e perigosas, pero aínda así el afróntaas de forma valente.
A acción deste libro transcorre en lugares de Galiza, sobre todo en Pontevedra, e descríbeos dunha forma que parece que nos traslada a ese lugar.
Ao longo deste libro mantense a intriga que fai que o lector o queira seguir lendo, pero o final pensei que ía ser doutra forma, e dicir, que non fora un final tan claro. A medida que vas lendo o libro dáste conta de que algunhas historias que se contan e tamén algúns personaxes non eran reais. Este libro fíxome ver que en épocas pasadas moitas familias pasaban fame e para poder vivir roubaban e convertíanse en delincuentes e bandoleiros para poder saír desa pobreza a que estaban sometidos.
Foi un libro que me resultou moi doado de ler, grazas ao seu léxico sinxelo e tamén foi un libro que me gustou moito e que volvería a ler tantas veces como puidera.

Sen comentarios