ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

28/04/16

Masculino singular

Comentario de Silvia BrugueraMasculino singular
Carlos Negro
Xerais
 
 
 
Este libro de poesía fai unha crítica a certos aspectos da nosa sociedade; como son; os roles asignados a cada xénero, o machismo, o uso de palabras despectivas e a violencia.
Carlos Negro divide o seu libro en varios capítulos; dándolle a cada un deles un nome que se pode atrubuir a aspectos da vida cotiá; os títulos non nos dan a coñecer o tema principal de cada capítulo.
Houbo varios poemas que me agradaron moito polo que querían expresar e tamén polo xeito de representalo.
No primeiro capítulo, atopamos un único poema, no cal fala de como se denomina el mesmo e fai unha propia pequena descripción moral. Móstranos que non é ningún príncipe, que non usa palabras despectivas contra os homosexuais, nin ten moitas dotes físicas como os homes deberían ter; ensina que non segue os roles do seu sexo, pero que por iso non deixa de ser menos home.
"Just for men" gustoume moito; porque a base das preguntas qu expón podeste facer unha idea de como pode ser a persoa a cal lle estas preguntando e tamén porque hai preguntas deste poema, que mas replantexei eu nalgún momento, así como pode ser" tes o que hai que ter?"
En "pinturas rupestres"; o seu poema non me agradou porque non o comprendín moi ben e as palabras coas que se redactou parecenme pouco usadas nos libros de poesía e que non quedan ben expostas.
O poema titulado "o muro" pareceume o máis representativo é directo na crítica dos roles asociados a cada xénero. Este é o poema que mellor mostra como en teoría teñen que actuar os dous sexos.
"Cardernos rubio" é un poema no que se nos pretende ensinar o que é ser bo pai, a base dos propios cadernos rubio; os cales usamos nunha etapa crucial da nosa vida para aprender a escribir correctamente. Estes cadernos ensinaban a mellorar a ortografía e o autor aproveitounos para ensinar como debe ser un bo home.
"A cólera de aquiles" non puiden chegar a comprender a relación entre o proceso da lavadora e aquiles. Entendín que as tarefas como lavar atribuense as mulleres, pero non entendo que ten que ver co narrado anteriormente.
Neste libro hai certos poemas con nomes de películas moi coñecidos "X-men", "Toy Store", "Batman y Robin" que me chamaron a atención. Pareceume complexo relacionar o tema principal do libro cos títulos e cos contidos de películas totalmente diferentes e con outra tese.
Pareceme que co último poema de todo o libro "Saída de emerxencia" queda perfecto para finalizar ben o libro. Fai como un pequeno comentario do que logrou realizar con este poemario.
En resumo este libro; deume moito que reflexionar aínda que anteriormente xa tiña conciencia deste tema pero non o reflexionara. Este libro lese en hora e media pero pese a súa brevidade e os seus poemas curtos expresa os sentimentos moi profundamente. Mostra o sufrimento das mulleres que son maltratadas e tamén ensina todas as accións que se lle atribuen aos homes ou as mulleres, e que non deixan de ser menos masculinos ou femeninos soamente porque non sigan eses roles.

Sen comentarios