ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

28/02/15

Nómades

Comentario de Alberte Payo


Nómades
Xosé Tomás
Galaxia
Esta obra de Xosé Tomás trata un tema social moi dado no mundo pola escaseza económica de moitas persoas : A inmigración.
Neste libro fálase de diferentes situacións protagonizadas por mulleres que tiveron que marchar dos seus países de orixe para acadar un traballo e darlle o mellor aos seus fillos.
En cada historia, a muller protagonista é dun país diferente ás outras polo que trata diferentes clases sociais; pero normalmente clases baixas sen diñeiro.
Na miña opinión este libro é moi entretido e moi sinxelo de ler, eu remateino dunha tirada. Como xa comentei con anterioridade o libro trata un tema tan serio coma ilegal pois son sen papeis e ademáis teñen que pagar un alto custo a mafias que se dedican a iso; pero todos arriscan a súa vida para chegar ao país no que levarán, segundo pensan eles, unha vida mellor.
 

Sen comentarios