ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

11/01/15

O libro das viaxes imaxinarias

Comentario de Adrián Mato O libro das viaxes imaxinarias
Xabier Docampo
Xerais
Deste libro lamento dicir que me aburriu un pouco, porque faise pesada a sucesión de distintas historias sen ningunha relación coa anterior, excepto o feito de ser cidades e empezar case todas por A. Para min o autor había de elixir unhas poucas desas cidades e centrarse un pouco máis en cada unha, non só dicir a particularidade que as diferenza das demais.  Crear unha aventura ou cando menos que o protagonista non só narre, senón que participe na historia.
Podo  salientar Asiral ( páx. 141-151),  que excluíu desta miña primeira reflexión, pola razón de que si se desenvolve unha trama na que o protagonista de verdade se ve envolto nun problema. Para min ese é o modelo que deberían seguir as demais viaxes.
Unha vez dito isto, en si as viaxes non estaban mal, mais como ven dixen non debían ser tan curtos.

Sen comentarios