ESTA É A PÁXINA EXCLUSIVA DAQUEL ALUMNADO QUE QUERE COMENTAR, OPINAR E REFLEXIONAR SOBRE AS SÚAS LECTURAS.
UN RECUNCHO FEITO POR E PARA EL.

10/03/15

Cartas de inverno

Comentario de Francisco Rivas Santomé
 
 
Cartas de inverno
Agustín FErnández Paz
Xerais 
 
 
É un libro de moito misterio, medo e intriga ata o final. Fala da amizade entre Adrián e Xavier na distancia, coma cando Adrián regresa ás súas raíces, das que ningúen se esquece.
Teñen unha amizade especial, e ó comprar a Casa Encantada vaille contando os misterios que observa nela.
Todo o tempo queres seguilo lendo para ver como remata, destaco as chamadas escoitando voces que non se entenden, a criatura que se agochaba na casa e a súa irmá Tareixa que tardou bastante en chegar ata alí.
Aínda que a casa remata queimada, quero pensar que os protagonistas quizais salváronse desta traxedia.
Tiña unha linguaxe sinxela e é un libro moi recomendable coma todos os que lin de Agustín Fernández Paz.

Sen comentarios